Deltaplan Maastricht-Heuvelland

Vijftien maatschappelijke organisaties in Maastricht en het Heuvelland hebben de krachten gebundeld en samen een Deltaplan voor de zorg voor ouderen opgesteld. Dit initiatief is een belangrijke stap richting een toekomstbestendig zorgsysteem. Het Deltaplan is door de verzekeraars als kansrijk betiteld. Dat betekent dat er nu gewerkt kan worden aan een concreet transformatieplan.

De regio Maastricht – Heuvelland staat voor een demografische uitdaging: de komende jaren halveert de beroepsbevolking, terwijl het aantal mensen dat zorg nodig heeft verdubbelt. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de ondersteuning en zorg blijft krijgen die nodig is? De uitdaging om de komende jaren de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is groot. Organisaties voor ouderenzorg (Envida, Sevagram, Thuiszorg Groot Limburg, Vitala+), welzijnswerk (Trajekt) de huisartsen (ZIO), Steunpunt Mantelzorg Zuid en de woningcorporaties (Wonen Limburg, Maasvallei, Woonpunt, Servatius, Krijtland Wonen, Wonen Meerssen) slaan samen met Levanto en Radar de handen ineen om de ouderenzorg te transformeren en toekomstbestendig te maken.

Het Deltaplan zet fors in op het versterken van de zorg- en welzijnsinfrastructuur in wijken en dorpen. Een belangrijke oplossing wordt gezien in zogeheten woonzorgzones. Dit zijn afgebakende gebieden waar diverse vormen van zorg en ondersteuning kunnen worden geboden en waar mensen naar elkaar omkijken, elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en elkaar helpen. Leon Breukers, Directeur-Bestuurder Servatius: ‘Als woningcorporatie staan wij voor voldoende en betaalbare woningen, ook voor ouderen. Op deze manier bouwen wij samen aan de veerkrachtige wijk van morgen.’ Petra Lamberts, directeur besturing en strategie bij Envida: ‘Wij geloven sterk in de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Niemand verhuist voor zijn plezier naar een verpleeghuis. We streven ernaar om de zorg die we traditioneel binnen de muren van een verpleeghuis bieden, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in de woonzorgzones.’

Het Deltaplan erkent ook de grote waarde van niet-professionele zorgverleners zoals buurtbewoners, (zorg)studenten, gepensioneerden en anderen die willen helpen bij welzijns- en lichte zorgtaken en omarmt innovatieve oplossingen die op een eigentijdse manier vraag en aanbod samenbrengt. Daarnaast zal technologie een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren en andere hulpmiddelen om zelfredzaamheid te bevorderen.

De vijftien betrokken partijen bouwen zo aan een stevig fundament voor toekomstbestendige zorg in Maastricht en Heuvelland.

Download visual Deltaplan

Download Deltaplan in het kort

Download Artikel Liever langer thuis – De Limburger