Welzijn en Thuiszorg

Wanneer u beperkt wordt in uw dagelijks functioneren, bijvoorbeeld door ziekte of diagnose dementie, verandert er veel in uw leven. U en uw omgeving merken dat niet meer alles vanzelf lukt en vanzelfsprekend is.

Onze zorgverleners van het team ‘Welzijn op maat’ zien u niet als patiënt of cliënt, maar gewoon als mens. Wij richten ons op uw welzijn en uw sociale omgeving, waarbij de zorgfacetten op de achtergrond onderdeel zijn van de welzijnsmomenten die wij samen met u creëren.

Hoe vraag ik Welzijn op maat aan?

Wanneer u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg heeft (gesteld door het CIZ) komt u in aanmerking. Via uw huisarts of casemanager dementie komt u met ons in contact. U kunt ons ook rechtstreeks bellen. Tijdens onze kennismaking onderzoeken wij uw ondersteuningsbehoefte waarbij we samenwerken met uw persoonlijke netwerk. Samen met u en uw omgeving maken wij een agenda zodat uw geluksmomenten tijdens welzijnsmomenten zullen toenemen. De mooiste dagen van uw leven beginnen elke dag opnieuw.

Heeft u langdurige zorg nodig en wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dat is mogelijk met het Modulair pakket thuis (Mpt) of het Volledig pakket thuis (Vpt). Bij een Mpt kunt u zorg ontvangen vanuit verschillende zorgaanbieders.

U kunt ook kiezen voor het Volledig Pakket Thuis. Het uitgangspunt is: Zelf als het kan, thuis als het kan en ‘slim’ digitaal als het kan. Wij richten ons volledig op uw welzijn en kwaliteit van leven, waarbij uw persoonlijke wensen en behoeften centraal staan. U behoudt de regie en wij ondersteunen waar nodig.
Lees onze folder over het VPT. Hierin staat beschreven wat het VPT precies inhoud, wat de voordelen voor u zijn, hoe u het VPT kunt aanvragen en wat de eigen bijdrage is.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 043-3472494. Wij verbinden u door met uw wijkverpleegkundige of met de VPT-coördinator.

Bijna iedereen krijgt in de komende jaren met dementie te maken, als patiënt of naaste.

In de regio Maastricht en Heuvelland werken sinds 2011 diverse organisaties samen om u hulp en steun te bieden bij dementie door de inzet van Casemanagers Dementie.

Wat mag u van een Casemanager Dementie verwachten?

Een casemanager helpt bij:

  • Het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie;
  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het coördineren van zorg;
  • Het bieden van emotionele begeleiding.

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Hij of zij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering.
Welke ondersteuning de casemanager geeft, is afhankelijk van de hulpvraag.

Wat kost de casemanager dementie?

De Casemanager Dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt binnen de vergoeding van de wijkverpleging. U betaalt dus geen eigen bijdrage. Om begeleiding in Maastricht Heuvelland te starten is alleen een ‘vermoeden van dementie’ nodig. De Casemanager Dementie werkt vanuit een vaste huisartspraktijk en stemt altijd met de huisarts af wanneer de begeleiding start.

Vanaf het moment dat er een indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), wordt de casemanager daaruit vergoed. U betaalt dan de eigen bijdrage voor de WLZ. Klanten met een PersoonsGebondenBudget kunnen Casemanagement Dementie ‘inkopen via een vast uurtarief’ in het PGB of via Zorg in Natura. Uw casemanager kan u hierover informeren.
Thuiszorg Groot Limburg is lid van het dagelijks bestuur van deze keten en werkt nauw samen met alle casemanagers. Neem eens een kijkje op de website www.hulpbijdementiezuid.nl