Verzorging en verpleging

Als u vanwege een ziekte of beperking bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, is het mogelijk om wijkverpleging of persoonlijke verzorging aan te vragen. Dit gebeurt aan huis in uw vertrouwde omgeving en op de plek waar u het liefst wil zijn. Denk hierbij aan wondverzorging, toedienen van medicijnen of injecties, en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden. Samen met u en uw netwerk zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk weer hersteld bent of kunt omgaan met uw beperking of aandoening.

Hoe vraag ik wijkverpleging of persoonlijke verzorging aan?

U neem rechtstreeks contact op met een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groot Limburg via telefoonnummer 043-3472494. Zij maakt met u een afspraak en bespreekt de mogelijkheden. Indien u in aanmerking komt stelt de wijkverpleegkundige uw indicatie. Hierin staat hoe de zorgverleners samen met u en uw omgeving uw zorgdoelen gaat bereiken.

Wat kost het?

Wijkverpleging en persoonlijke verzorging zijn sinds 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Uw eigen risico is hierop niet van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3472494.

Leeftijd, ziekte, een handicap of een tijdelijke beperking na een ziekenhuisopname kunnen redenen zijn waarom u hulp bij het huishouden nodig heeft.

Wij kunnen u helpen met oa. stofzuigen, dweilen, schoonmaken van wc en badkamer, het bed verschonen en het wassen van ramen. Ook ondersteunen we bij het doen van boodschappen of het verzorgen van de was en strijk.

Hoe vraag ik hulp bij het huishouden aan?

Om in aanmerking te komen voor hulp in de huishouding moet u eerst uw aanvraag indienen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet bepaalt dat, wie 18 jaar of ouder is, een eigen bijdrage betaalt voor de ondersteuning in de thuissituatie. Hulp in de huishouding valt hier ook onder.

Een medewerker van uw gemeente beoordeelt of u inderdaad recht hebt op ondersteuning in de vorm van hulp in de huishouding en zo ja, voor hoeveel uur per week. Dit staat in uw indicatie. Nadat de gemeente heeft beslist of u huishoudelijke zorg krijgt en wij uw gegevens gekregen hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

Komt u niet in aanmerking voor een indicatie voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Bent u gekort op uw indicatie uren of heeft u geen indicatie meer?

Dan kunt u gebruik maken van particuliere hulp van Thuiszorg Groot Limburg.

Wat kost hulp bij het huishouden?

Als uw gemeente vindt dat u in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo, dan vergoedt ze -op de eigen bijdrage na- de kosten van uw huishoudelijke zorg. In dat geval heeft u een geldige indicatie.
De regering, of in sommige gevallen de gemeente, bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

Informeer daarom bij het WMO-loket van uw gemeente. De betaling loopt via het CAK in Den Haag.
Heeft u geen indicatie en maakt u gebruik van een particuliere hulp via Thuiszorg Groot Limburg informeer dan naar de kosten via onderstaand telefoonnummer.
Wenst u meer informatie over onze hulp bij het huishouden? 
Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3472494.